Töö sisu: Jüri Tervisekeskuse siseala infograafika ja fassaadisilt.
Tellija: Kauss Arhitektuur
Arhitektuur ja sisearhitektuur: Kauss Arhitektuur
Maastikuarhitektuur: Kauss Arhitektuur / Väli Maastikuarhitektid
Ehitaja: Pro Ehitus

Fotod: Terje Ugandi


Jüri Tervisekeskuse infograafika lähtub hoone laiast kasutajaskonnast ning hoone arhitektuursest vormist. Loodud infograafika on kõigile universaalselt ja lihtsasti kasutatav, kuid samas mänguline, et kokkupuude terviseteenuste pakkujaga oleks vahetu ja rahustav. Viitade materjalid ja tonaalsused on soojad ja sõbralikud.

Joonviidad saavad alguse I korrusel paiknevast majajuhist ning suunavad kasutaja taktiilsete markerite abil nelja värvi ja piktogrammiga eristatud osakonda ja sealt edasi õige kabinetiukseni. 

Iga kasutajale vajalik kabinet on tähistatud vineerplaadile trükitud värvikodeeritud kabineti numbriga ja osakonna piktogrammiga. Samas stiilis on ka vastuvõtuaegade tabelid.