Töö sisu: Süsteemne, kasutajasõbralik ja teenuse identiteediga haakuv viidasüsteem Tallinna Sadama reisiterminalides ning jalutajasõbralik viidasüsteem sadama välialal
Tellija: Tallinna Sadam
Kestus: 2014–…


Teekond kesklinnast ja vanalinnast terminalidesse on keeruline ja täis erinevaid takistusi, turvalisus- ja liiklusohte, mis võivad kasutajale ebamugavusi ja rahulolematust tekitada. Seni kuni linnaruumi projektid nende probleemide lahendamiseks veel planeerimisjärgus püsivad, on Tallinna Sadama viidandusel primaarne roll kasutajate turvalisel juhatamisel tervel nende teekonnal. 

Projekti alguses töötasime läbi projektile sisendi andnud Disainibuldooseri tulemused ning eelnevalt läbiviidud Tallinna Sadama-ala jalakäijate kasutajakogemuse uuringu. Seejärel viisime läbi täiendava vaatluse ja analüüsi ning olemasolevate infokandjate kaardistuse. Põhjalikult uurisime senist suunainfo andmise metoodikat ning keelekasutust. Uus süsteem on modulaarne ja kergesti hallatav, aitab klientidel Tallinna Sadama pakutavaid teenuseid paremini kasutada ning minimeerib kasutaja vajadust sadama infotöötajatega konsulteerida.

Tallinna Sadama teenuste kasutajad on erinevast vanusegrupist, erinevast kultuuriruumist, erineva keelebarjääriga ning erineva liikumis­võimega kasutajad. Viidandus on loodud põhimõttel, et kõik need kasutajad saaksid sadama­-alal navigeerida teadlikult ning infosuluta. 

Väliviitade paigutus lähtub Tallinna Sadama jalakäijate kasutajakogemuse uuringust selgunud liikumisteedest ja ristumistest. Et vahemaad kasutajateekonna alg- ja lõpp-punktide vahel on pikad, pakub viidandus kasutajale erinevaid võimalusi teekonna läbimiseks: jalgsikõnd, taksoteenus, ühistransport. Valiku tegemist hõlbustavad mugav skemaatiline sadama-ala kaart ning sihtpunkti jõudmise ajakulu ja vahemaadega suunaviidad.

Visand

Viitade kujundus, küljendus ja sisu on loodud põhimõttel, et see toetuks Tallinna Sadama identiteedile kuid kommunikeeruks korporatiivsetest materjalidest aktiivsemalt ja kiiremalt. Ligipääsetavuse suurendamiseks on viitadel kasutatud hästiloetavat kirjatüüpi, oluline informatsioon on dubleeritud inglise keelde ning täiendatud Tallinna Sadama unikaalsete piktogrammidega. 

Visand

Viitade vorm arvestab erineva nägemiskõrgusega kasutajaga. Ühtne värviskeem toetab tervikliku kasutajateekonna põhimõtet ning muudab erksad oranžid viidad kaugelt märgatavateks teetähisteks. Valgustus viitade sees tagab viitade loetavuse õhtuhämaruses ning toob terminalide sopistatud ruumidesse vajalikku lisavalgust.

Tallinna Sadama skemaatiline kaart on tugevalt lihtsustatud jalakäijale suunatud sadama-­ala ja sadama-ala lähiümbruskonna kaart. Kaardi eesmärk on sadama-ala külastajale oma asukoha määramise ning sobiva teekonna määramise võimaldamine. Teetähistena on välja toodud sadama-alal paiknevad hooned, parklad ja rohealad. Õiget suunda aitab leida piirkondi tutvustav fotomull. 

Legendi abil on kaardilt võimalik tuvastada terminalide hooned, ühistranspordipeatused, ligipääsetavad ning takistustega liikumisteed. Kaarti kasutatakse Tallinna Sadama tervitusseinal ning väliviitadel. 

Väliviitadel kasutatakse kaarti keeratuna jalakäija käigusuunda, et asukoha määramist ja edasise teekonna tuvastamist tema jaoks lihtsustada. Analoogne lahendust on kasutusel ka Londonis Legible London süsteemi kujul.

Töö oluliseks osaks oli Tallinna Sadama infokandjate standardi välja töötamine ning dokumenteerimine. Selle põhjal ühtlustatakse pikemas perspektiivis kogu reisiterminalide viidandus. Sadama töötaja jaoks on viitade tootmine standardi abil senisest lihtsam ja selgem.


Kuna sadam kasvab ja areneb, ei ole kõik kavandatud lahendused veel tootmisesse jõudnud, kuid tasub silmad lahti hoida. P. S. Täname ja soovitame Imagoni proffe, kes küll viitasid ei tootnud, kuid meile protsessi vältel palju väärt nõu andsid.

Tervitussein. Visand.