Töö sisu: Kaardianalüüs ja tulevase viidasüsteemi kontseptsioon
Tellija: Ülemiste Tehnopol + Mainor Ülemiste
Kestus: 2020–2021

Ülemiste City on uuenduslik linnak, mille linnaruum pakub mitmekülgseid teenuseid ja tegevusi, kuid mille külastamine toimub täna veel olulises mahus autoga. Kasvavad arendusmahud ja kasutajate nõudlus keskkonnasõbralikumate liikumisviiside järele tingivad selle, et ka ühistranspordiga-, rattaga- ja jalgsiliikumise ühendused Ülemiste City ja teiste linna piirkondade vahel peavad oluliselt tihenema ning linnaku enda üldine kõnnitavus ehk Walkability paranema. Linnakusiseselt on aga võimalik juba täna liikumisharjumusi muuta ning väikeste arengute abil ala kõnnitavust muuta.

Ülemiste Kõnnisaare kontseptsioon, mis avaldub kasutaja jaoks ennekõike jalakäijasõbraliku viidasüsteemina, pakub ala parema jalgsi ligipääsetavuse jaoks välja Parklaringi lahenduse. Parkaringi abil visualiseeritakse linnakusse saabuvale autokasutajale perimeetril parkimist kui ainuvõimalikku parkimisviisi ning kutsutakse teda linnaku alal jalgsi liikuma ja avastama. Kommunikeerides kasutajatele linnakusiseseid lühikesi vahemaid, alternatiivseid liikumisviise, võimalikke ühendusi teiste piirkondadega ning andes alast hea ja kompaktse ülevaate, on lootust, et ka autoga saabujate arv aegamisi väheneb. Nii areneb Ülemiste Cityst üks autonoomne teedrajav jalakäija saar Tallinnas ning linnakul on potentsiaal ajada oma siirdeid ka arenevatesse lähipiirkondadesse.

Linnakul on oma kompaktsuse ja mitmekülgsete liikumisviiside tõttu head eeldused paremaks jalakäijasõbralikkuseks. Tugevat mõju avaldaks sellele kindlasti eraldi rattateedevõrgustik, autode piirkiiruse vähendamine, tänavate ühesuunalisus ja jagatud ruumi põhimõttel ristmikud, kuid ka viidasüsteemi abil on võimalik muutusi esile kutsuda. Mida parem ülevaade kasutajal oma teekonnast on, seda pikema teekonna on ta valmis jalgsi ette võtma.

Üks oluline mõõdik, mida viidasüsteemiga mõjutada, on planeeritava teekonna tajutav vahemaa. Linnakusisesed teekonnad on juba piisavalt lühikesed (parklast sihtkohta keskmiselt 4 min; jalgsi ühistranspordipeatusest sihtkohta 6 min), kuid autokasutajad hindavad jalutusteekondi tihti reaalsest pikemaks ja loobuvad seetõttu kõndimisest. Viidasüsteemi abil on võimalik ruumi kõnnitavust parandada, vahemaid tajutavalt lühendada ja inimestele ka alast lihtne meeldejääv kujutis “tajukaart” luua.