Koostööprojekt Stuudio Stuudioga
Töö sisu: Viidaperekonna ja kaardi kujundus
Tellija: Tartu linnavalitsus
Kestus: 2019–…
Tootedisainer: Veiko Liis, Taikonaut
Tootja: JAA Disain
Viidasüsteemi prototüüp öösel

15 min Tartu viidasüsteemi eesmärk on õhutada inimesi linnaruumi mitmekülgselt kasutama ja tuua nad selleks autodest ja kodudest tänavale jalgsi ja rattaga seiklema, uudistama ja ka lihtsalt punktist A punkti B liikuma. Viit ei ole pelgalt infokandja, vaid abivahend linnaruumi täisväärtuslikuks kasutamiseks. Säästva liikumise edendamine, inimkeskne kohaloome ja linnaruumi avamine on need muutused tarbimises, mida viidasüsteem on loodud ühiskonnas esile kutsuma.

Viidasüsteemi prototüüp

Viidasüsteem on jätkusuutlik moodullahendus, mille infoplokke saab erinevates keskkondades hõlpsasti kasutada, mis muudab ka tootmisprotsessi lihtsamaks ja soodsamaks. Materjalivalikul pidasime silmas, et need (metall, klaas, betoon) oleksid kohalikus kliimas vastupidavad, väikese jalajäljega nii tarne- kui tootmisprotsessis ning kergesti hooldatavad. Plastikust elementide juures pidasime silmas, et need oleksid kõrge kvaliteediga, pika elueaga ja ümbertöödeldavad.

Linnatootemi kaart