Koostöös: Platvorm, Stuudio Stuudio, Inphysica
Klient: Tallinna Linnavalitsus
Avaldamise aeg: 7. oktoober 2020
https://strateegia.tallinn.ee/

Teostatud tööd: kaartide ja mõõdikute visualiseerimine, illustratsioonid

Tallinn 2035 Arengustrateegia on esmakordselt vormistatud igalt seadmelt kasutatava veebikeskkonnana, mille mittelineaarne ülesehitus toetab kasutajate erinevaid huvisid ja kasutusviise. Teksti, mõõdikute ja andmete visuaalne ja jutustav esitus muudab arengustrateegia linlaste jaoks senisest hoomatavamaks ja ligipääsetavamaks. Täiendav sisukiht iga teema ja valdkonna kohta moodustab süvenemise tasandi linnaametnikule ja spetsialistile, kelle jaoks on see oluline tööriist strateegia elluviimiseks.


Veebilehe disainiprotsess, mõõdikute väljatöötamine ja andmete visualiseerimine toimus paralleelselt strateegia tekstide toimetamisega, mis võimaldas silmas pidada veebi jaoks sobivat infostruktuuri. Info on linnavalitsuse ametnike poolt lihtsalt uuendatav. Oluline on, et mõõdikutele ja kaartidele tekib andmete uuenemisel ajatelg, mille abil on võimalik senist arengut hinnata.


Linna arengu laiapõhjaliseks seireks koostasime strateegilised mõõdikud, mille aluseks lõime koos tellijaga eelnevalt ülevaate avalikest, munitsipaal- ja riiklikest andmetest. Näiteks ühistranspordi ligipääsetavuse mõõdikul (kaart “Reisi kestus ühistranspordiga valitud sihtkohtadesse”) vaatlesime üheksat linna sõlmpunkti ja mõõtsime nende tsentraalsust kõigi elanike suhtes. Igast kaardi ruudust on hommikusel tipptunnil (kell 7–8) mõõdetud 5-minutise intervalliga ajakulu sihtkohta jõudmiseks, millest on välja arvutatud keskmine reisi kestus sihtkohta.


Kõik infokihid (mõõdikud, kaardid, fotod ja illustratsioonid) annavad arengustrateegia sisu edasi erineva nurga alt – kaardid lisavad tekstile kodukohaspetsiifilise mõõtme, sotsiaalse mitmekesisuse vajalikkust rõhutavad illustratsioonid annavad tekstile värvi;
fotod seovad tänase päeva tulevikuvisiooniga ning visualiseeritud mõõdikute abil antakse inimkeelne excelivaba vaade hetkeseisule.